Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

 • Wyznaczamy granice działek
 • Uzgadniamy ewidencję gruntów ze stanem z ksiąg wieczystych
 • Wykonujemy mapy do celów projektowych
 • Wyznaczamy, gdzie ma stanąć budynek
 • Wykonujemy inwentaryzację budynków i przyłączy
 • Wykonujemy uzgodnienia w ZUD
 • Mapy prawne.
 • Mapy do celów projektowych
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu i planów zagospodarowania terenu w ZUD
 • Tyczenie budynków oraz przewodów podziemnych i naziemnych
 • Wytyczanie granic nieruchomości
 • Inwentaryzacje powykonawcze
 • Wykonujemy także nietypowe prace geodezyjne 

Geodeta, usługi geodezyjne, obsługa geodezyjna, pomiary geodezyjne, tyczenia, inwentaryzacja domu, inwentaryzacja budynku, wytyczenie budynku, Geodeta Pruszków, Geodeta Piaseczno, Geodeta Raszyn,Geodeta Falenty, Geodeta Nadarzyn, Geodeta Sękocin, Podziały działek, Mapy do Celów Projektowych, Inwentaryzacje budynków, Inwentaryzacje przyłączy, mapy do projektu, ZUD, uzgodnienia ZUD, mapy ZUD, Wykonujemy podziały działek