ELIPSOIDA - usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Wyznaczamy granice działek
Uzgadniamy ewidencję gruntów ze stanem z ksiąg wieczystych
Wykonujemy mapy do celów projektowych
Wyznaczamy, gdzie ma stanąć budynek
Wykonujemy inwentaryzację budynków i przyłączy
Wykonujemy uzgodnienia w ZUD
Mapy prawne.
Mapy do celów projektowych
Uzgodnienia dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu i planów zagospodarowania terenu w ZUD
Tyczenie budynków oraz przewodów podziemnych i naziemnych
Wytyczanie granic nieruchomości
Inwentaryzacje powykonawcze
Wykonujemy także nietypowe prace geodezyjne

Kontakt

Elipsoida

Geodeta, usługi geodezyjne, obsługa geodezyjna, pomiary geodezyjne, tyczenia, inwentaryzacja domu, inwentaryzacja budynku, wytyczenie budynku, Geodeta Pruszków, Geodeta Piaseczno, Geodeta Raszyn,Geodeta Falenty, Geodeta Nadarzyn, Geodeta Sękocin, Podziały działek, Mapy do Celów Projektowych, Inwentaryzacje budynków, Inwentaryzacje przyłączy, mapy do projektu, ZUD, uzgodnienia ZUD, mapy ZUD, Wykonujemy podziały działek