ELIPSOIDA – usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Moja firma jest nową na rynku geodezyjnym i kartograficznym. Przez niemal dwadzieścia lat pracowałem w działach geodezyjnych instytucji samorządowych. Obecnie postanowiłem wykorzystać swoje doświadczenie w samodzielnej działalności. Jestem absolwentem wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej. Jest to wyrazem mojego zamiłowania do map, do geografii i kartografii, a moim szczególnym konikiem w tych zagadnieniach są systemy informacji przestrzennej.

Ze względu na miejsce zamieszkania preferowanym obszarem działalności geodezyjnej są powiaty piaseczyński i pruszkowski. Nie oznacza to jednak, że chcę się ograniczać jedynie do tych dwóch powiatów.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Leszek Podsiadły