Zakres Usług Geodezyjnych i Karograficznych

Wykonuję usługi w zakresie:

 • mapy do celów projektowych
 • tyczenie projektów w terenie – budynków i mediów
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków, sieci i przyłączy
 • uzgodnienia projektów w ZUDP
 • Wyznaczamy granice działek
 • Uzgadniamy ewidencję gruntów ze stanem z ksiąg wieczystych
 • Wykonujemy mapy do celów projektowych
 • Wyznaczamy, gdzie ma stanąć budynek
 • Wykonujemy inwentaryzację budynków i przyłączy
 • Wykonujemy uzgodnienia w ZUD
 • Mapy prawne.
 • Mapy do celów projektowych
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu i planów zagospodarowania terenu w ZUD
 • Tyczenie budynków oraz przewodów podziemnych i naziemnych
 • Wytyczanie granic nieruchomości
 • Inwentaryzacje powykonawcze
 • Wykonujemy także nietypowe prace geodezyjne 

Ponadto:

 • podziały nieruchomości
 • wznowienia granic
 • opracowania numeryczne (ArcView, GeoMap, CAD)
 • analizy GIS (ArcView, GeoMap)